Fiber Force видео!

Подрачја на примена

критични површини

(тераси)

видливи влакна 

подобар отпор за подно греење

за тераси


лепење плочка на плочка (CM 16 и CM 17)


за плочки со големи димензии

Брза можност за одење
(само CM 17)

Ceresit Fibre Force - how it worksFiber Force - Како функционира?
Иновативна технологија базирана на влакна која обезбедува инзворедна сила и флексибилност. Полимерите во Ceresit лепилата за плочки создаваат појака зона која формира врска со плочките и помага во одржувањето на полимер матрицата на долг рок.

При поставувањето на плочките, покрај притисокот кој се создава при притискање на плочката, под плочките се формира филм од ситни честички, полимери и сега дополнително влакна. Без влакната, филмот под плочките може да се собере кога ќе се исиши и да ја изгуби стабилноста во иднина.

Благодарение на ова решение, базирано на влакна, можете да постигнете долготрајни ефекти и на најкритичните подрачја.

 

По аплицирањето на лепакот за плочки, цементната микро структура испушта вода, што доведува до дополнителна влажност.
Овој процес трае подолг период.
Обично овој процес на собирање создава напрегање што во најлош случај може да предизвика одлепувањe на плочките.
Полимерите во Ceresit лепилата за плочки ја зајакнуваат структурата на цементната матрица и гарантираат добро хемиско врзување дури и кај најкритичните подрачја. Ceresit  нуди целосна флексибилност со видливи влакна.
• Креира силна зона која формира силна врска со плочката
• Помага во одржувањето на полимерите и матрицата  на подолг период


Производи

ИскустваБезбеден за Вашето здравје
Влакната кои се користат во Ceresit  флексибилните лепила за плочки целосно ги задоволуваат критериумите во Notes Q и R (Nr. 1. 1.  3, Annex VI во CLP Regulation (EC) број 1272/2008) на Европската Комисија. Овој вид на влакна не е класифицирана како канцерогена во Европската Комисија.

Употребата на овие влакна во Ceresit лепилата за плочки не влијае на класификацијата и декларацијата на производите, и не ја менува моменталната заштита и контрола која е препорачана за нивно користење и примена.

Потврдено е дека влакната кои се користат во Ceresit  флексибилните лепила за плочки се целосно безбедни кога се почитуваат безбедносните мерки, како и кај лепакот без влакна.Што е EC1 сертификат?
EMICODE е меѓународно признат стандард за квалитет за производи со ниска емисија.ECI PLUS значи најниско ниво на емисија.Пониско ниво на емисија, поздрава клима во просториите.

 

more