ЕФЕКТ
НА ЦИГЛА

ЕФЕКТ НА  ЦИГЛА

Креирајте традиционален изглед на вашата фасада, кој е во согласност со современите архитектонски трендови.

КАЛАПИ И НИЈАНСИ

Калапите се така дизајнирани за да го прикажат ефектот на различни шаблони на цигла. Малтерите со ефект на цигла може да се применат на фасада на објектот, но и на било која друга површина, на пример, на ограда.
Постојат два различни калапи за ефект на цигла (London и Boston) и заедно со 12 различни нијанси овозможуваат да се добие традиционален изглед во согласност со најновите трендови. Сето тоа, без многу напор како при процесот на градење ѕидови од вистински цигли.

Калап: Boston
Калап: London
Hawaii Cream
Sevilla Brown
Roman Brown
Italian Bordo
Sumatra Brown
Sicilia Yellow
Java Graphite
Dominicana Beige
Vienna Bordo
Utah Red
Ravenna Red
Japan Grey

ЧЕКОР ПО ЧЕКОР

ИНСПИРАЦИЈА