Откријте ја моќта на Fiber Force

Видливи влакна за уште поголема флексибилност

Fiber Force видео!

Подрачја на примена

Fiber Force - Како функционира?

Иновативна технологија базирана на влакна која обезбедува инзворедна сила и флексибилност. Полимерите во Ceresit лепилата за плочки создаваат појака зона која формира врска со плочките и помага во одржувањето на полимер матрицата на долг рок.

При поставувањето на плочките, покрај притисокот кој се создава при притискање на плочката, под плочките се формира филм од ситни честички, полимери и сега дополнително влакна. Без влакната, филмот под плочките може да се собере кога ќе се исиши и да ја изгуби стабилноста во иднина.

Благодарение на ова решение, базирано на влакна, можете да постигнете долготрајни ефекти и на најкритичните подрачја.

Производи

 

Искуства

“With Fibre Force tile adhesive, I am sure that the tiles will stick no matter the substrate”

Roman, Czech Republik

“I use Ceresit tile adhesive with fibres because I want the result of my job to stay forever”

Dobor, Croatia

“I choose tile adhesive with Fibre Force because its flexibility allows jobs to be done in most difficult situations”

Jeromos, Hungary

Безбеден за Вашето здравје

Влакната кои се користат во Ceresit  флексибилните лепила за плочки целосно ги задоволуваат критериумите во Notes Q и R (Nr. 1. 1.  3, Annex VI во CLP Regulation (EC) број 1272/2008) на Европската Комисија. Овој вид на влакна не е класифицирана како канцерогена во Европската Комисија.

Употребата на овие влакна во Ceresit лепилата за плочки не влијае на класификацијата и декларацијата на производите, и не ја менува моменталната заштита и контрола која е препорачана за нивно користење и примена.

Потврдено е дека влакната кои се користат во Ceresit  флексибилните лепила за плочки се целосно безбедни кога се почитуваат безбедносните мерки, како и кај лепакот без влакна.

Што е EC1 сертификат?

EMICODE je međunarodno priznati standard kvalitete za proizvode s niskom emisijom. EC1 PLUS znači najnižu razinu emisije. Što je niža razina emisija, više je 'zdrava' klima u sobama.