Одржливост

Една од нашите клучни вредности е да бидеме лидери во одржливост. Имаме цел да промовираме нови решенија за одржлив развој додека истовремено одговорно го развиваме нашиот бизнис. Ваквата амбиција ги содржи сите активности на нашата компанија и ни служи како основа за развој на стратегијата за одржливост за 2030 година. Сакаме да постигнеме многу со малку и трикратно да ја зголемиме ефикасноста во следниве 20 години. Во пресрет на растот на побарувачката на ограничени природни ресурси, мораме да продолжиме да се подобруваме. Одејќи напред, се фокусираме да ги вклучиме нашите вработени што подлабоко во нашите активности за одржливост, засилувајќи ја соработката со нашите партнери на ланецот на вредности и подобрувајќи ги нашите алатки за оценување, управување и комуникација.