Реновирање и специјален бетон

Ceresit нуди целосни решенија за поправката на бетонски структури со широка гама производи за разни намени. Исто така, различни Ceresit смеси овозножуваат регулирање на својствата на материјалите со цел постигнување најдобри перформанси.