Подготовка - тестирање подлога

Пред да почнете со поставување плочки, клучно е да се тестира подлогата за да се избегнат проблеми и да се гарантира долготраен резултат. Затоа површината се испитува со око и, по потреба, се вршат механички и хемиски тестови. Ова вклучува и важни чекори како мерење влага (под), проверка на условите на подлогата, шмирглање на површината и премачкување со прајмери. Во основа, површината мора да ги исполнува следниве услови: мора да е соодветно товарна, сува, рамна и без прашина и масла.

Чекор по чекор

Мерење влага

 

Мерењето на преостанатата влага во подлогата (подот) е во надлежност на плочкарот пред да започне со каква било инсталација на системот за поплочување - методот CM е докажан метод за испитување дали подлогата е доволно сува и подготвена за поплочување.

Проверка на условите на подлогата

 

Проверка на условите на подлогата (рамномерност, крутост, песокливост, дупки):

Визуелна проверка

Визуелната проверка на подлогата одговара важни прашања, како што се: Дали има видливи недостатоци како пукнатини, расцветување, оштетување од влага или контаминација?

Тест со гребење

Користејќи остар метален предмет, на пр. шрафцигер, нож или шајка, подлогата се гребе накрсно. Што подлабока браздата, толку помала товарната сила на подлогата.

Воден тест

Водениот тест информира за впивливоста на подлогата. Ако водата се впие и подлогата потемни, потребен е специјален прајмер за впивливи површини.

Селотејп тест

Парче селотејп се притиснува на стар слој боја. Ако бојата се извади со остро влечење на селотејпот, мора да се отстрани и потоа да се нанесе прајмер за засилување.