Подруми и бетон

Подрумски и бетонски системи

Хидроизолирањето подруми и бетон е важно во полето на сочувување структури, во кое Ceresit нуди од битуменските мембрани со високи перформанси и системите со битуменски течности до специјализирани системи со течности и системи врз база на цемент. На пример, кај битуменот, главните предности на самолепливите мембрани се воедначената дебелина на слојот и инстантниот хидроизолациски ефект. Флексибилните самолепливи мембрански системи ја штитат секоја темелна структура според највисоките стандарди.