Хидроизолациски системи за фасади и ѕидови

Ceresit нуди целосно решение за сочувување и реновирање фасади и ѕидови на разни видови згради. Овој широк спектар згради опфаќа и мали куќички, и монументални згради од големо историско и културно значење. Ceresit малтерите за реновирање, заедно со заштитните бои и масите за хидроизолација, обезбедуваат долготрајна заштита за ваквите структури во сите временски услови. Професионалните Ceresit системи за заштита на фасади и ѕидови овозможуваат недопрена структурална цврстина на фасадите и ѕидовите додека се задржува оригиналната естетика.