Хидроизолација под плочки

Хидроизолација под плочки (цементна, битуменска, течна)

Хидроизолацијата под плочки бара посебно дизајнирани системи за плочки и хидроизолација, особено во влажни простории, балкони или тераси со цел совршено да одговара на разните градежни потреби. Ceresit го нуди вистинското решение за секој индивидуален проблем преку различни технологии. Прочитајте повеќе за хидроизолирањето под плочки, составен дел од повеќето системи за инсталирање плочки, во делот за Системи за поплочување.