ETICS (Композитни системи за надворешна топлинска изолација)

Нашите ETICS (Композитни системи за надворешна топлинска изолација) се користат за изолирање на различни типови на фасади со цел значително оптимизирање на апсорпцијата на енергија на зградата. Ја намалууваат бучавата и навлегувањето на влагата и се главните дизајн елементи за надворешниот изглед на куќата. Нудиме голем избор на производи за целосен систем, од лепила и подлоги до завршни малтери и бои, вклучително и дополнителни единици како што се плочи за изолација и мрежи за армирање. Меѓусебната компатибилност на хемиските и физичките карактеристики на сите производи во системот гарантира трајни перформанси.

Фасадни лепила

Повеќе

Подлоги и адитиви

Повеќе

Фасадни малтери

Повеќе

Фасадни бои

Повеќе