Грундови и адитиви

Грундот е многу важен дел од Ceresit ETICS за добра подготовка на подлогата и совршена компатибилност помеѓу некои од главните елементи на ETICS. Нанесувањето на грундот пред нанесувањето на малтерот има две важни функции:  да се направи нанесувањето на малтерот полесно и да се подобри спојувањето на малтерот со подлогата.