PU пени

Полиуретанските пени се еден од најдобрите материјали за изолирање на денешницата. PU пените на Ceresit се едноставно, ефикасно и соодветно решение. Висококвалитетните PU пени имаат:                                             

 • ниска топлинска спроводливост - најниска помеѓу градежните материјали                                
 • сила - отпорни на компресија   
 • адхезија - врзување без прајмер на речиси сите градежни материјали                                 
 • In-situ стабилност - без опуштање и без стеснување, висока врзувачка стабилност      
 • ниска пропустливост на вода
 • благодарение на порозната природа, сите PU пени можат да впиваат вода до 20% од својот волумен                               
 • отпорност на оган - секоја органска материја гори, па така и PU пените                                   
 • мала тежина                                     
 • хемиска отпорност
 • покрај специјалните хемикалии, единствениот начин да се прекине хемиската врска на зацврстената пена е УВ зрачење                                  
 • Лесна за употреба и нанесување