Лепила за подови

Ceresit нуди и лепила за подови што служат за сврзување со определени премази за последно премачкување на подот.