Подлоги

Еден од најважните чекори во поставувањето на подови е подготовката на поврпината со соодветна подлога. Подлогите служат како мост што ги поврзува површината и нивелирачката маса или лепилото нанесено одозгора.