Гипсеви и глет маси

За подготовка и завршување на ѕидовите и таваните, Ceresit има гипсеви што се дизајнирани за израмнување на нерамни површини, пополнување на дупки и нееднаквости и за поправка, израмнување и обложување на стари гипсени површини. Гипс производите на Ceresit може да се користат со различни видови на подлоги и може да се избере меѓу производи од гипс или цемент. Ceresit глет масите се користат за измазнување на внатрешни ѕидови или тавани пред завршната фаза (пр. боја, плочки, тапети)  на сите минерални подлоги како гипс плочи и површини.