Адитиви

Нашите висококвалитетни Ceresit адитиви помагаат за подобрување на специјалните карактеристики на употребениот бетон со тоа што му се додаваат на лице место. Се подобрува обработливоста на бетонот, неговата отпорност кон замрзнување и напукнување. Покрај тоа, нудиме и смеси што помагаат при стврдунување и сушење.