Маси за фугирање и силикони

Поставувањето на плочки не е целосно без фугирање. Фугата има битна функционална и естетска улога. Го пополнува просторот помеѓу плочките со цел да го спречи навлегувањето на водата, да ја балансира јачината на површината и обезбедува врзување помеѓу празнините за многу долго време. Како и плочките, така и фугите треба да можат да трпат големи механички стресови и да бидат отпорни на вода. Ceresit нуди производи за фуги за секакви услови.