Подруми и темели

Хидроизолирањето темели и подруми е многу важно за заштита на структурите, за што Ceresit нуди решенија во различни технологии - од битумен мембрани со високи перформанси и производи од течен битумен до производи врз база на цемент и специјализирани течни производи. Секоја од технологиите има свои предности што овозможуваат соодветни решенија за сите можни ситуации.

Повеќе

Повеќе