Резервоари, рибници и базени

Ceresit располага со различни типови на производи и системи за хидроизолација на резервоари, рибници и базени. Ceresit нуди решенија од различни технологии, од цементни производи со високи перформанси до специјализирани течни производи. Секоја технологија има различни предности што овозможуваат соодветни решенија за секоја ситуација.

Повеќе