TS 100

Опис

Средство за чистење пур пена

Карактеристики

  • Моќен разредувач
  • Одлични перформанси
  • Брзо сушење

Прочитајте повеќе

Ceresit Cleaner TS 100 е средство на база на разредувач за отстранување на свежи дамки од пур пена. Лесно се користи. Има одлични карактеристики и е неопходен за чистење како на дамки од пур пена, така и на алатот кој се користи за нанесување, пиштол и сл.

Чекор по чекор

ВНИМАНИЕ!

Ceresit Cleaner TS 100 не може да се користи за чистење на стврднати остатоци од пур пена. Чистачот може да ги уништи боените површини, текстил и пластика. Избегнувајте користење на површини на кои нема дамки. Моќен разредувач!

ЧИСТЕЊЕ СВЕЖИ ОСТАТОЦИ ОД ПУР ПЕНА

Нанесете TS 100 на местата каде што сакате да исчистете траги од пур пена. Оставете го средството да делува а потоа избришете со сува крпа.

ЧИСТЕЊЕ АПЛИКАТОР НА ПУР ПЕНА

За чистење во внатрешни простории, чистачот поставете го во пиштолот држејќи со една рака и вртете го садот со другата рака. Потоа, свретете го пиштолот надолу. Нанесете го спрејот за чистење со помош на пиштол. Оставете го средството да делува, а потоа повторно напрскајте.

СОВЕТИ ЗА ЧИСТЕЊЕ

  • Чистењето на пиштолот е потребно при:
  • Потешкотии во користење на пиштолот
  • Некористење на пиштолот повеќе од 1 месец
  • Отстранување на старата амбалажа без замена со нова
  • Дополнително се препорачува да се чисти пиштолот по 2-3 месеци користење, со што се гарантира долготрајност и функционалност без проблеми.