TS 70 MEGA

Опис

Пиштолска пур пена во мега пакување

Карактеристики

  • Одлично лепење на повеќе различни материјали
  • Висока топлинска и звучна изолација
  • Отпорна на влага
  • Долготрајна
  • Економична потрошувачка - прецизно дозирање

Прочитајте повеќе

Полиуретанска пена погодна за зацврстување на оквири околу прозори и врати, пополнување на шуплини, заптивање отвори на кровни конструкции и изолациски материјали, звучна изолација, пополнување шуплини околу цевки, зацврстување и поставување на ѕидни плочи и црепови.