CR 166 FLEXIBLE 2-K ПОДГОТВЕН ЗА СИТЕ ВОДЕНИ ВЛИЈАНИЈА

CR 166 FLEXIBLE 2-K НОВА ФОРМУЛА

CR 166 е двокомпонентен флексибилен полимер - цементен премаз, кој се употребува како хидроизолација од лесни, средни и тешки оптеретувања со вода или влага. Може да се користи како изолациски премаз (на подлоги без механичко оптеретување) или под плочи.

Откријте ја неговата формула со 2 напредни технологии: Hydroslide и Fibre Force. Оваа моќна комбинација на зголемена водоодбивност и Fibre Force влакна создава високо отпорен и исклучително флексибилен слој. Тоа подразбира подобра заштита од вода, долготрајни ефекти и лесно нанесување на производот.

CR 166 FLEXIBLE 2-K:

 • Висока водоотпорност
 • Флексибилен и збогатен со влакна
 • Способност за премостување на пукнатини, дури и при ниски температури 
 • Намалена прашина
 • Брза и едноставна примена
 • Сигурно решение и за сложени области

ПОГЛЕДНЕТЕ КАКО ФУНКЦИОНИРА!

HYDROSLIDE ЕФЕКТ

Со Hydroslide технологијата, премазот создава моментален водоодбивен ефект со намалено капиларна апсорција на вода. 

 • Го намалува капиларното пењење на вода
 • Помал продор на агресивни материјали растворливи во вода
 • Поголема заштита од нечистотија и биолошка корозија
 • Издржлива хидроизолација и заштита на бетон
 • Долготраен естетски ефект

FIBRE FORCE ТЕХНОЛОГИЈА

Специјална дисперзиона матрица со Fibre Force технологија која користи влакна за создавање силни и флексибилни врски.

 • Цврста површина
 • Одлична флексибилност
 • Способност за премостување пукнатини и отпорност на пукнатини
 • Намалена прашина при нанесување
 • Одлични параметри при апликација

ГЛАВНИ ПРЕДНОСТИ НА CR 166 FLEXIBLE 2-K ХИДРОИЗОЛАЦИСКИОТ ПРЕМАЗ

CR 166 FLEXIBLE 2-K

Сигурност и издржливост

 • Одлична хидроизолација и заштита на бетонот која спречува пропаѓање на покриените површини
 • Ефикансна заштита од структурни оштетувања и разделување на плочките
 • CR 166 FLEXIBLE 2-K обезбедува безбедност

Економичност

 • Нема потреба од поставување нови плочки и дополнителни трошоци за реновирање
 • Намалување на вкупните трошоци за одржување
 • Поголема вредност на имотот поради зачуваноста

Заштеда на време и погодности

 • Универзална примена
 • Брзо нанесување со едноставни чекори
 • Скратено време за работа

Одржливост

 • Еколошко прифатливо
 • Намалено задржување на прашина - здрава примена
 • Висока издржливост и подолг животен век на зградата или градежниот објект

ОБЛАСТИ НА ПРИМЕНА

Тераси
Темели
Балкони
Столбови
Базени
Подруми
Резервоари за вода
Купатила

ОТКРИЈТЕ ГИ СИТЕ ЦЕМЕНТНИ ХИДРОИЗОЛАЦИСКИ ПРЕМАЗИ

CR 65 RIGID 1-K

Цврст еднокомпонентен цементен хидроизолациски премаз

 • водоотпорен
 • Висока лепливост
 • отпорен на позитивен и негативен притисок на вода
 • паропропусен
 • отпорен на мраз
 • лесно и универзално нанесување

CR 100 SEMI-FLEX 2-K

Двокомпонента цементна маса за хидроизолација и заштитен премаз

 • Водонепропусен
 • Паропропусен
 • Отпорен на негативен притисок на вода
 • Отпорен на смрзнување
 • Лесно се нанесува со четка, мистрија или со прскање

CR 166 FLEXIBLE 2-K

Флексибилен, двокомпонентен хидроизолациски премаз. Се користи за хидроизолација на згради и конструкциски компоненти за премостување пукнатини.

 • исклучително водоотпорен
 • флексибилен и збогатен со влакна
 • премостува пукнатини, дури и при ниски температури
 • намалена прашина
 • брзо и лесно нанесување
 • сигурно решение за секоја сложена површина