CT 17 ОСНОВЕН ПРЕМАЗ

ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВНИОТ ПРЕМАЗ CT 17

ВРЗУВА ПРАШИНА

Слободната прашина е слој кој може значајно да ја намали адхезијата на наредниот слој, што предизвикува создавање на пукнатини и одвојување на материјалот од подлогата. Целата прашина мора прво да се усиса, а остатокот ќе биде успешно врзан за подлогата благодарение на перформансите на основниот премаз, правејќи ја подлогата погодна за следните чекори.

ПРОДИРА ДЛАБОКО ВО ПОДЛОГАТА

Специјалната формула на основниот премаз обезбедува ефикасно продирање во длабоката структура на подлогата и ги затвара капиларните пори, со што се зајакнува површината на подлогата.

ГО НАМАЛУВА ВПИВАЊЕТО ВОДА

Со примена на основниот премаз се намалува впивањето вода од наредниот слој и благодарение на тоа имаме рамномерна адхезија на било кој сегмент од подлогата. Нанесувањето на наредните материјали е полесно, економично и се намалува ризикот од пребрзо сушење на наредните слоеви, што резултира со помалце пукнатини или раслојување.

ПРЕД И ПОСЛЕ КОРИСТЕЊЕ НА ОСНОВНИОТ ПРЕМАЗ CT 17

ЈА ЗАЈАКНУВА ПОДЛОГАТА

ГО ШТИТИ НАРЕДНИОТ СЛОЈ ОД ФОРМИРАЊЕ ПУКНАТИНИ

ВРЗУВА ПРАШИНА

ПРОДИРА ДЛАБОКО ВО СТРУКТУРАТА НА ПОДЛОГАТА

ОСНОВНИОТ ПРЕМАЗ CT 17 ВО ПРИМЕНА

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

ЗОШТО ДА КОРИСТИТЕ ОСНОВЕН ПРЕМАЗ...

ПРЕД ПОСТАВУВАЊЕ ПОДНИ ОБЛОГИ?

ПРЕД ГЛЕТУВАЊЕ?

ПРЕД ПОСТАВУВАЊЕ КЕРАМИКА?

ПРЕД НАНЕСУВАЊЕ ФАСАДНА БОЈА?

ПРЕД ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА?

CT 17 ДЛАБОКОПЕНЕТРИРАЧКИ, БРЗОСУШЕЧКИ ОСНОВЕН ПРЕМАЗ

  • Ја зајакнува подлогата
  • Ја намалува впивливоста на вода
  • Го подобрува лепењето на подлогата
  • Ја забрзува работата (возможно е преминување на следен чекор за 15 минути)
  • Жолта боја - овозможува контрола на работните фази