ВАША БЕСПРЕКОРНА РЕПУТАЦИЈА

ИЗВЕДБА

Високата флексибилност на материјалите Ceresit му овозможува на лепилото да се справи со најтешките апликации: со екстремни температури или кога се користат големи плочки. Погледнете споредба на стандардните и флексибилните лепила за плочки под различни услови на примена.

КАРАКТЕРИСКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИМЕНА    

ПРОИЗВОДИ

КАРАКТЕРИСТИКИ
Врз основа на лабараториски испитувања во Henkel, докажани се подобрени својства на флексибилните лепила.  Погледнете ги тест видеата и уверете се во подобрените карактеристики на овие производи. 

ТЕСТ ЗА АПСОРПЦИЈА НА ВОДА

ТЕСТ ЗА ФЛЕКСИБИЛНОСТ  

ТЕСТ ЗА ОТПОРНОСТ НА УДАР

ТЕСТ НА СМОЛКНУВАЊЕ (СВЕКУВАЊЕ)

Покрај тоа, Ceresit флексибилни лепила за плочки се изработени со употреба на технологија Fiber Force, што ја подобрува адхезијата на која било површина.

Fiber Force

Микровлакна од технологијата Fiber Force им даваат уште поголема цврстина и еластичност на лепилата за плочки. Микровлакната во составот на лепилото создаваат армирана зона, која формира сигурна адхезија на плочката и ја задржува матрицата на полимерниот состав за долго време.

ОБЛАСТИ ЗА ПРИМЕНА

ВАШAТA БЕСПРЕКОРНА РЕПУТАЦИЈА СО CERESIT FLEX ЛЕПИЛА  ЗА ПЛОЧКИ