#ГРАДИМЕЗАЕДНО
ОДРЖЛИВА ИДНИНА

ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ОДРЖЛИВОСТ

ГЛОБАЛНО ЗАТОПЛУВАЊЕ

 • Со моменталните трендови можеме да очекуваме зголемување од +3,5 дo +4,5°C дo 2100 година, што е далеку од целта од 1,5°C поставена во Париз.
 • Порастот над 2°C значи 2-3 пати полоши услови (поплави, пожари, бури, суша,...) отколку пораст од 1,5°C.

* Светска метеоролошка организација на ОН

 

ПЛАСТИЧЕН ОТПАД

 • Дo 2050 година, во океаните ќе има повеќе пластика отколку риби.*
 • Повеќе од 8 милиони тони пластика годишно се фрла во океаните.
 • 83% од испитаната вода од славините содржи микропластика.**

*Фондација Maкaртур

** Гардијан, пластичните влакна се наоѓаат во водата од чешма низ целиот свет, открива истражувањето


ДОМОВИ ЗА СИРОМАШНИ

 • Изложеноста на штетни хемикалии предизвикува најмалку 4,9 милиони смртни случаи годишно.
 • На глобално ниво, 1,6 милијарди луѓе немаат пристап до соодветно засолниште.**
 • ОН проценува дека на 40% од светката популација ќе ѝ недостасува соодветно сместување до 2030 година.**

* СЗO
** Обединети  Нации

ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА

Клуч за одржлива иднина

 • Секој ден се градат згради и нашите градови растат. Се очекува бројот на згради двојно да се зголеми до 2050 година.
 • На глобално ниво, изградените средини прават речиси 40% од вкупната емисија на CO2.*
 • Зградите ќе играат клучна улога во борбата против климатските промени.

*Извештај за глобалниот статус на зградите и градежништвото за 2019 година, Глобален сојуз за згради и градежништво, ОН

НАМАЛУВАЊЕ НА CO2

 • Направете чекор напред за климатските состојби до 2040 година
 • Намалување на јаглеродниот отпечаток од нашите суровини
 • Охрабрете ги сопствениците на куќи да ја намалат емисијата на CO2

ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА

 • Создавајте амбалажа која може да се рециклира или за повеќекратна употреба
 • Maксимално зголемете го уделот на рециклирана пластика во амбалажата


 

СИГУРНИ ДОМОВИ

 • Oбезбедете сигурен дом за семејствата на кои им е потребен
 • Развивајте производи со многу ниски емисии
 • Намалете ги штетните материи

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА - ОДРЖЛИВОСТ