EКO КАНТА

 • Henkel се стреми кон 15% удел на рециклирана пластика во своето глобално портфолио со пластична амбалажа до 2025 година
 • Ceresit CE 40 револуционерната „EКO канта“е направена од 50 % рециклирана пластика
 • Користи хомоген материјал кој обезбедува 100% рециклирање
 • Tехнологијата на тенки ѕидови ги намалува суровините и тежината на амбалажата
 • Канта за повеќекратна употреба и отворање и затворање

Учество на рециклирани материјали во Henkel

НАМАЛУВАЊЕ НА ОТПАД ВО НАШИТЕ ФАБРИКИ

ОТПАД  КОЈ СЕ ПРОИЗВЕДУВА ВО СИТЕ НАШИ ФАБРИКИ (КГ/ТОН)

 • Oд 2010 година фабриката на  Henkel во Централна и Источна Европа под брендот Ceresit успеа да го намали својот отпад за 73%
 • Намалено производство на отпад во последните десет години
 • Преземавме неколку иницијативи за намалување на нашиот отпад на производствените локации:
 • биланс на вода
 • работни бродови за следење на отпад, вкл. распаѓање на отпад
 • даунстрим пакување
 • иницијативи нула отпад на депониите