ЗАШТЕДА НА CO2 СО НАШИОТ ФАСАДЕН СИСТЕМ (ETICS & WINTEQ)

Предности на ETICS & WINTeQ системот:

Предности на ETICS & WINTeQ системот:

 • Производите за топлинска изолација продадени во 2019 година на нашите купувачи им овозможија да заштедат околу 5,85 милиони метрички тони емисија на CO2 (регион – Русија, земјите на Централна и Источна Европа)
 • Намалена потрошувачка на енергија и намалени трошоци за 40-50%
 • Удобна и здрава внатрешна клима, губењето на топлина сведено на минимум
 • Поздрава внатрешна клима со заштита од мувла и влага
 • Го продолжува животот на фасадата на куќата
 • На фасадата ѝ дава здрав и убав изглед 

ЗАШТЕДА НА CO2 ВО НАШИТЕ CERESIT ФАБРИКИ ВО ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА

 • Oд 2010 година успеавме да ја намалиме емисијата на CO2 (во kg CO2 по тон произведена готова стока) за 33%!
 • Нашата цел е да станеме јаглерод неутрални до 2040 година
 • Oвозможени се многу иницијативи, како :
 • Вградување на фотонапонски панели за производство на обновлива енергија
 • Aвтоматски систем за вшмукување на прашина: нема потрошувачка доколку престане производството
 • Замена на старото осветлување со LED
 • Рекуперација на топлина

ПРОИЗВОДСТВО НА CO2 /KG ВО ТОНИ ВО СИТЕ НАШИ ФАБРИКИ ВО ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА

НАШАТА ПРВА ЈАГЛЕРОД НЕУТРАЛНА ФАБРИКА

Првата јаглерод неутрална фабрика на Henkel (планирано до 2022 година):

 • Новите LED сијалици ќе ги заменат старите: подобрување на ефикасноста на надворешното осветлување за 80%
 • Замена на котелот на термално масло со електричен 
 • Инсталација на фотонапонски панели од 450 KW

Предностите од оваа инсталација се бројни:

 • Заштеда до 4900 тони CO2 во следниве 10 години
 • Истовремено создавање на еколошки и економски бенефити
 • Визијата на Henkel е водечка во постигнувањето на климатската позитивност