ГЛЕТ МАСИ И ПРЕМАЗИ

ЕСТЕТИКАТА Е МНОГУ ВАЖЕН ФАКТОР ВО ЗАВРШНА ОБРАБОТКА НА ЕНТЕРИЕРОТ. РАЗНИ ОСНОВНИ ПРЕМАЗИ ​​ПОМАГААТ ВО КВАЛИТЕТНА ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА ЗА НАНЕСУВАЊЕ НОВИ СЛОЕВИ, А СМЕСИТE ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ ЗА СОВРШЕНО МАЗНА ПОВРШИНА.