CR 65 ЦЕМЕНТНА ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

Опис

За хидроизолација на згради и структурни компоненти

Карактеристики

  • Еднокомпонентна
  • Паропропустлива
  • Отпорна на мрзнење
  • Се нанесува со четка или мистрија
  • Потребна количина (зависно од видот употреба):
  • Земјена влага, неакумулирачка сливна вода
  •  3-4kg/m2
  • Сливна вода 5 kg/m2

Прочитајте повеќе

Може и да се користи за внатрешно затнување на монолитни водени резервоари, резервоари со вода за пиење и базени со длабочина на вода помала или еднаква на 5 m. Соодветна за понатамошна хидроизолација на стари згради или компоненти на негативната страна. CR 65 може да се нанесе на крути подлоги без пукнатини, направени од бетон, цигла, малтери и кошуљици.

 

Тестирано во германските и полските градежни институти.

Чекор по чекор

Подготовка на подлогата

Минералната подлога мора да е товарна, цврста, рамна, без пукнатини и супстанци кои би го попречиле врзувањето. Површината мора да има груба, порозна структура со добар фат. Сите работи мора да се засечени. Покријте ги сите агли со шуплива модла со радиус од барем 4 cm. Поправете ги сите дефекти, малтерисајте ги камените џебови и пополнете ги малтерските спојки, на пр. со СТ 23 малтер за поправање или CN 91 малтер за поправка на ѕидови и подови. Зголемете ги пукнатините и пополнете ги алтернативно со цементен малтер, исфугирајте ја пукнатината под притисок со СК 740 епокси смола. Ако циглената конструкција е нерамна со бројни издатоци и дефекти, направете малтер за израмнување од цементен малтер. Целосно навлажнете ја подготвената подлога. При хидроизолација на ѕидови и темели во внатрешни или надворешни услови, на пр. во случаи на задно продирање на влага, третирајте ги местата со СО 81 силицирачка течност. При хидроизолација од негативната страна, подлогата мора да има соодветна механичка сила.

Нанесување

Посипете CR 65 во чиста вода и мешајте додека снема грутки. Хидроизолацискиот слој мора секогаш да се состои од два слоја. Прво, нанесете дебел слој Ceresit CR 65 со дебела четка. Површината треба или да е навлажнета, или третирана со CO 81. Силициската течност мора да продре во подлогата, но сеуште да е влажна. Кога првиот слој доволно ќе се зајакне, навлажнете ја подлогата повторно и потоа распоредете ја хидроизолациската маса со мистрија или нанесете два тенки слоја со тенка четка. Максималната дебелина на секој од слоевите е 5 mm. Ако работата се прекине повеќе од 24 часа, додадете CC 81 синтетичка смола во масата пред да го нанесете следниот слој. Заштитете ја хидроизолираната површина од пребрзо сушење: држете ја влажна барем 24 часа. Вишокот малтер се вади со вода додека е сеуште свеж, но стврднатиот материјал се вади само механички.