DD+

Опис

Самонивелирачка маса за дебелина на слој од 0,5 - 10mm

Карактеристики

  • Одење после 2h
  • Може да се нанесува машински
  • Едноставна за употреба
  • За подлоги со подно греење
  • Отпорна на оптеретување

Прочитајте повеќе

Соодветна за поставување паркет (до 35cm должина), PVC и ламинат.