СИЛИКОНИ

СИЛИКОНИТЕ НА CERESIT СЕ ЕДНОСТАВНИ ЗА УПОТРЕБА И Е НАМЕНЕТИ СЕ И ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ КОРИСНИЦИ И ЗА ДОМАЌИНСТВА.

Пур пени

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА – ЗАПТИВНИ КИТОВИ И СИЛИКОНИ