СИЛИКОНИ/ЗАПТИВНИ КИТОВИ

СИЛИКОНИТЕ НА CERESIT СЕ ЕДНОСТАВНИ ЗА УПОТРЕБА И Е НАМЕНЕТИ СЕ И ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ КОРИСНИЦИ И ЗА ДОМАЌИНСТВА.