СТ 17 Profi прајмер со длабоко дејство

Опис

Синтетички основен премаз

Карактеристики

  • Ја зајакнува површината
  • За врз високовпивачки подлоги
  • Намалува апсорпција
  • Го подобрува нанесувањето на следните слоеви
  • Многу ниска емисија (EC 1)

Прочитајте повеќе

За премачкуње ѕидови и подови со високовпивачки, критични подлоги пред нанесување или фиксирање каков било друг слој.

CT 17 е исто така достапен како проѕирен прајмер и особено е погоден под светли, провидни бои и тапети.

Чекор по чекор

Пред нанесување на СТ 17, проверете ги товарните капацитети и силата на подлогата. Исчистете ја површината и отстранете ја прашината. СТ 17 е подготвен за употреба и се нанесува со четка или валјак.