CT 83 Strong Fix градежно лепило за ЕРS-плочи

Опис

За фиксирање плочи од експандиран полистирен (ЕРS) за термоизолација на згради

Карактеристики

  • Одлично врзување за минерални подлоги и ЕРS плочи
  • Одлични работни параметри
  • Отпорен на временски услови
  • Можност за машинско нанесување

Прочитајте повеќе

Ceresit CT 83 градежно лепило служи за фиксирање EPS-плочи во рамките на Ceresit ETICS (Композитни системи за надворешна топлинска изолација) со влажен метод Ceresit Ceretherm. CT 83 лепилото се користи за нанесување на новоизградени објекти, како и на згради при термореновирање. Ceresit CT 85 лепилото треба да се користи за местење армиран слој фиберглас на EPS-плочите. Во случаи на ѕидна изолација со фасадни плочи од минерална волна се користат Ceresit CT 190, CT 180 или CT 87 лепаците.

Чекор по чекор

Подготовка на подлогата

CT 83 одлично се врзува за цврсти и товарни подлоги како што се ѕидни, гипсени и цементни подлоги без маснотии, битумени, прашина и други супстанци кои го попречуваат врзувањето. Врзувањето за постојните гипсеви и бои треба да се провери пред да се почне со нанесување. Шупливиот гипс треба да се отстрани. Подлогите кои лесно впиваат вода, на пр. ѕидови од блокови аериран бетон или силикатни блокови треба да се премачкаат со Ceresit CT 17 и да се остават да се исушат барем 4 часа. Пред да се фиксираат EPS-плочите, врзувањето треба да се провери со тоа што ќе се фиксираат плочи полистирен (10x10 cm) за подготвената подлога и се откорнуваат по 2-3 дена.

Подготовка на лепилото

Лепилото се нанесува со глетарка по рабовите на плочите во лента широка 3-4 cm и неколку точки со дијаметар од отприлика 8 cm. Плочата треба да се притисне за ѕидот со неколку чукнувања со долга мистрија. Правилно нанесеното лепило при притискање треба да покрива минимум 40% од својата површина. Кај мазни, рамни подлоги лепилото треба да се нанесе со долга забчеста мистрија (запци 10–12 mm). Плочите треба да се цврсто фиксирани една за друга во една површина, зачувувајќи го циглестиот изглед на вертикалното спојување.

Инсталирање на изолациските плочи

Плочата се притиснува за ѕидот со неколку лесни удари од долга мистрија. Соодветно нанесеното лепило треба да покрива минимум 40% од својата површина. Кога CT 83 ќе се стврдне (по отприлика 2 дена), нерамнините на плочите треба да се изшмирглаат, а потоа плочите треба да се зајакнат со механички прицврстувања.