CT 722 VISAGE

Опис

Средство за лесно одвојување на калапот од малтерот

Карактеристики

  • Анти-адхезивно средство кое се нанесува на  силиконски калап при моделирање на дрвена структура
  • Лесно за користење
  • Подготвен за употреба

Прочитајте повеќе

Анти-адхезивното средство треба да се нанесе на силиконскиот калап со цел да се избегне лепење на Ceresit CT 720 малтерот на калапот при моделирање на дрвената структура.