Намалување бучава / Систем на раздвојување

Од здравствени причини, како и за сопствениот комфор, исклучително е важно да се намали бучавата предизвикана од одење во собата. Освен тоа, системот на раздвојување компензира за притисокот од подната површина (критични површини). Ceresit нуди комплетни, тестирани системи за раздвојување и намалување бучава.