K 112

Опис

Спроведлив лепак за PVC и гумени подови

Карактеристики

  • Светла боја и спроводлив
  • Силна моќ на врзување
  • Подготвен за употреба

Прочитајте повеќе

Многу ниска емисија, специјален спроводлив лепак:

 

  • За PVC и керамички подови
  • за гума ( до 3,5 mm дебелина)
    и плочки ( до 2.5mm дебелина)

 

ПВЦ подовите се поставуваат на претходно третирани подлоги со спроводлив слој. Гумениот под се поставува на впивачка подлога без спроводен основен слој на Ceresit R 762. Се препорачува за операциски сали, компјутерски простории, лаборатории и во потенцијални експлозивни области за производство и складирање.

ЧЕКОР ПО ЧЕКОР

ЧЕКОР 1

Подлогата мора да биде чиста, сува и без супстанци кои можат да го попречат лепењето.
 

ЧЕКОР 2

За израмнување на сите нерамнини, третирајте ја подлогата со соодветен прајмер, а потоа нанесете ја препорачаната самонивелирачка маса.
 

ЧЕКОР 3

Нанесете го лепилото рамномерна на подлогата со С1 назабена глетарка. Повеќе детали за начинот на нанесување видете во техничкиот лист.