K 188 E

Опис

Лепак за PVC, CV, полиолефински и гумени подови

Карактеристики

  • Висока моќ на врзување
  • Погоден за влажно и контактно спојување
  • Одлично влажнење и со тешки облоги
  • Економична покривност

Прочитајте повеќе

K 188 E гарантира одлична влажност и силна врска, дури и со тешки материјали како што се полиолефин и гума. Има економична примена и може да се нанесе на 3 различни методи во зависност од површината: влажно спојување, спојување под притисок и контактно спојување.

Чекор по чекор

ЧЕКОР 1

Подлогата мора да биде чиста и сува, без неправилности и без супстанци кои можат да го попречат лепењето.

ЧЕКОР 2

После механичката обработка на подлогата, подгответе ја со соодветен прајмер или самонивелирачка маса за да може да се нанесе наредниот слој.

ЧЕКОР 3

Нанесете го лепилото рамномерно на подлогата со соодветна запчеста мистрија. Видете повеќе детали за примената на производот (влажно спојување, контактно спојување) во листот за технички податоци.