UK 400

Опис

Универзален лепак за текстилни и еластични подни подлоги

Карактеристики

  • Без разредувач
  • Одлична обработливост
  • Висока почетна лепливост
  • Погоден за употреба на подно греење

Прочитајте повеќе

Лепакот UK 400 има разновидна примена, но во исто време висока специјалност на соодветна област. Една канта UK 400 е доволна за сите стандардни поставувања на текстилни и еластични подови. Може да се користи за ПВЦ подови, ЦВ облоги, тапацирани теписи со текстилна подлога, линолеум плочи и сл.

Чекор по чекор

ЧЕКОР 1

Подлогата треба да биде чиста, сува и без супстанци кои можат да го попречат лепењето. 

ЧЕКОР 2

Откако подлогата ќе се усиса и исшмиргла, подгответа ја подлогата со соодветен прајмер и самонивелирачка маса.

ЧЕКОР 3

Истурете го лепакот и нанесете го рамномерно на подлогата со соодветна назабена глетарка.