СМ 17 Супер флексибилно лепило за плочки

Опис

Иновативната формула на СМ 17 флексибилнoто лепило за плочки овозможува работа во чиста средина, без опасност по здравје поради намалената прашина при турање и мешање.

Карактеристики

Карактеристики

  • Намалена прашина при мешање, турање и транспорт
  • Најголема врзувачка сила и флексибилност
  • Балансира деформации на подлоги на балкони, тераси и на греени подови
  • За критични подлоги (на пр. плочка на плочка)
  • За големи плочки (> 1m), порцелан и природен камен
  • За внатрешна и надворешна употреба

Прочитајте повеќе

Ceresit CM 17 ,,Стоп-прашина” флексибилниот лепак за плочки е наменет за местење керамички, цементни и камени плочки (освен мермерни) на критични подлоги. Неговите карактеристики обезбедуваат флексибилно врзување со подлогата и пренос на товарот меѓу плочките и подлогата. Затоа, СМ 17 ,,Стоп-прашина” се препорачува за местење плочки на тенки ѕидови, греени подови, платформи, тераси, балкони, базени и технолошки резервоари вода.

Чекор по чекор

Подготовка на подлогата

CM 17 се врзува за сите чисти, цврсти, товарни, рамни, суви и влажни подлоги, кои немаат супстанци кои би го попречиле врзувањето. Нерамните површини или дупки треба претходно да се израмнат (види Ceresit производи за подови и производи за завршна внатрешна работа). Слоевите со лоши товарни карактеристики треба да се отстранат. Гипсот/анхидридот или слоевите боја (без варовник, со добро врзување) мора механички да се израпават и да се исчистат од прашина.
Пред нанесувањето на СМ 17 лепилото проверете ја преостанатата влажност на подлогата. Апсорбентните подлоги треба да се прајмираат со Ceresit прајмер.
Проверете го Списокот на технички податоци!

Мешање

Истурете ја содржината на пакувањето во измерената количина чиста, ладна вода и мешајте го со мешалка додека не се постигне хомогена маса без грутки. Потребно е да се почека 5 минути (да созрее) и потоа повторно да се промеша. По потреба внимателно додавајте вода додека не се постигне бараната густина.

Нанесување

Лепилото треба да се нанесува со соодветна назабена глетарка, зависно од големината на плочката. При внатрешна употреба, покриеноста со лепило (контактната површина) треба да е барем 65%. При надворешна употреба, потребна е покриеност од 90% (со комбиниран метод т.е. со додатен тенок слој лепило на задната страна на плочката). Преостанатото свежо лепило се вади со вода; стврднатиот материјал се вади само механички. Употребувајте CM 17 само во суви услови на температури од +5°C до +30°C.

Документи и Превземања