CM 12 EXPRESS

Опис

Лепак со брза моќ на врзување

Карактеристики

  • Максимална должина на плочка е 100cm
  • Дебелина на нанесување до 10mm
  • Можност за движење по 3 часа после нанесување
  • Можност за фугирање после 3 часа
  • Висока адхезија

Прочитајте повеќе

За брзо поставување на керамички, грес и плочки од природен камен. Идеален за работа во зимски услови при ниски температури.

Чекор по чекор

Подготовка на подлогата

CM 12 се користи на чисти, суви, цврсти и подлоги кои подлежат на оптеретувања а притоа се без супстанци кои можат да го загрозат лепењето. Нерамнините треба претходно да бидат третирани со соодветни Ceresit производи за самонивелирање. Тенките слоеви треба да бидат механички отстранети како и остатоците од гипс, боја или прашина.

Пред нанесување на CM 12 проверете ја влажноста на подлогата. Впивачките подлоги треба да бидат третирани со соодветен Ceresit прајмер. За повеќе информации видете го техничкиот лист!

Мешање

Истурете ја содржината на вреќата во соодветна количина на чиста вода и мешајте со миксер додека не добиете хомогена смеса без грутки. Почекајте 5 минути, потоа повторно промешајте. Доколку е потребно внимателно додадете вода, се додека не добиете конзистетна смеса.

Нанесување

Лепакот се нанесува со соодветна назабена глетарка, во зависност од големината на плочките. При внатрешна употреба, покривноста на задната страна на плочката  (контактна површина)  мора да биде минимум 65%. За надвор, покривноста на задната страна на плочката треба да биде минимум 90% (се користи комбиниран метод нанесувајќи тенок слој на задната страна на плочката). Свежиот малтер може да се отстрани со вода, а стврднатиот само механички.

CM 12 се користи во суви услови на температури од +5°C до +30°C.