WHITETEQ

Опис

Еднокомпонентна бела пена на сламка/пиштол

Карактеристики

  • Висока моќ на лепење
  • 20% подобра термоизолација
  • 50% подобра звучна изолација
  • До 2 пати пониска експанзивна сила
  • Ледено бела боја и супериорна структура

Прочитајте повеќе

Револуционерна технологија!

Бела полимерна пена, нова генерација на полиуретан, заснована на прочистени и концентрирани состојки. Применлива при изработка на звучна изолација, изолација на оквир на прозорци и врати, пополнување шуплини, заптивање отвори во кровни конструкции и изолациони материјали, пополнување шуплини околу цевки и поправки на црепови и ѕидни плочи.