Маса за израмнување

Масите за израмнување често имаат задача да израмнат многу нееднакви подлоги или подови со големи нерамнини или да измазнат нерамни подлоги со цел да спречат појава на грешки при последната фаза од премачкувањето на подот.